Opvang vluchtelingen

De Provincie Noord-Brabant moet dit jaar opvang voor ruim 7.000 vluchtelingen extra realiseren. Dat is een grote en complexe opgave, waar de Brabantse gemeenten samen afspraken over maken. Op donderdag 12 mei 2016 heeft de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft op basis hiervan besloten om het voorgenomen besluit over de mogelijkheid om een AZC in Waalre aan te bieden aan de regio Brainport, om te zetten in een definitief besluit. De geluidsopnamen van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 12 mei staan op de website van de gemeenteraad.

Op deze speciale website vindt u informatie over dit onderwerp. Hier worden nieuwsberichten, een lijst vragen en antwoorden, documenten en presentaties geplaatst over de opvang van vluchtelingen. De informatie wordt voortdurend aangevuld en geactualiseerd.
Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u deze via het contactformulier stellen.

Nieuws

Op korte termijn geen AZC in Waalre

De gemeente Waalre is klaar om een AZC-aanvraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan te kunnen. Lees meer...

Komst AZC nog steeds niet zeker

Helaas hebben we nog steeds geen zekerheid over de vraag of er in Waalre een asielzoekerscentrum voor 300 mensen komt of niet. Lees meer...

Ook Gulbergen in Nuenen mogelijke opvanglocatie

De gemeente Waalre heeft half mei de mogelijkheid van een asielzoekerscentrum (AZC) voor maximaal 300 mensen aan de regio Brainport aangeboden. Inmiddels is ook het terrein Gulbergen in Nuenen in beeld als mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Lees meer...

Wensen en bedenkingen gemeenteraad

De wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen van de gemeenteraad. Lees meer...

Overzicht besluitvorming t/m mei 2016

Op 12 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het aanbod aan de regio Brainport gedaan om in Waalre een asielzoekerscentrum (AZC) voor 300 mensen te vestigen. Met daarbij de afspraak dat de andere gemeenten in de regio dan de Waalrese verplichting overnemen om woonruimte te bieden aan statushouders. Dit zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning, die recht hebben op een woning. De komende weken krijgen we meer duidelijkheid of er wel/niet een AZC komt. Hier een overzicht van de besluitvorming tot nu toe. Lees meer...