Vragen en antwoorden- Algemeen

Welke vormen van opvang zijn er voor vluchtelingen?

  • Reguliere opvang: reguliere opvanglocaties hebben een opvangcapaciteit van 300-1500+ personen en worden door het COA geëxploiteerd voor een termijn van minimaal 2 jaar. Soms worden ook recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties benut. Kleinere zelfstandige vestigingen met een minimale capaciteit van 200 personen kunnen onderdeel zijn van een grote reguliere vestiging. Asielzoekerscentra (AZC’s) behoren tot de reguliere opvang. Hier heeft de bewoner onderdak en toegang tot basisvoorzieningen als kook- en wasruimten en computers. Ook krijgt hij wekelijks leefgeld en sluit het COA een ziektekostenverzekering voor hem af.
  • Noodopvang: met deze tijdelijke locaties biedt het COA een soberder, maar adequate opvang aan. Het gaat om hallen en aangepaste kantoren die voor de duur van 6 tot 12 maanden opvang kunnen bieden aan +/- 300+ asielzoekers. Bewoners hebben hier doorgaans minder privacy dan op een reguliere opvanglocatie; ze hebben er ook geen gelegenheid om zelf te koken. Ze hebben wel dezelfde toegang tot gezondheidszorg.
  • Crisisnoodopvang: vindt plaats in accommodaties, zoals sporthallen, die ook worden gebruikt voor de opvang van burgers bij incidenten, rampen of crises. De coördinatie van deze opvang ligt primair bij de veiligheidsregio of bij een provincie of grote stad. Crisisnoodopvang is bedoeld voor in beginsel 72 uur, waarna asielzoekers kunnen doorstromen naar een andere vorm van opvang. Gemeenten kunnen aanbieden om een crisisnoodopvang langer open te houden.

Waar komen de bewoners in het algemeen vandaan?

De samenstelling is afhankelijk van de situatie in de wereld. De belangrijkste herkomstlanden in 2015 waren Syrië (47%) en Eritrea (14%), naast Irak (6%) en Afghanistan (5%).

Hoe is de samenstelling van de bewoners in het algemeen?

Ongeveer 10% tot 15% van de bewoners zijn leerplichtige kinderen. Gemiddeld zijn er 40% gezinnen en 60% alleen reizende vluchtelingen.

Hebben gemeenten invloed op de samenstelling van een AZC-populatie?

Nee, daar hebben gemeenten op geen enkele wijze invloed op. Het COA is afhankelijk van de instroom van asielzoekers. Wel gaat de regio proberen om hier vluchtelingen te huisvesten die qua integratie (werk, opleiding) aansluiten bij het profiel van de regio.

Wat doet het COA?

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleidt hen naar hun toekomst in Nederland of daarbuiten. Zie verder www.coa.nl.

Levert een AZC extra werkgelegenheid op voor mensen uit Waalre?

Het zal zeker werkgelegenheid opleveren. Mensen uit Waalre hebben de voorkeur, mits zij geschikt en beschikbaar zijn. De komst van een AZC levert ook indirect werkgelegenheid op door de aanwezigheid van 300 nieuwe bewoners, die ook boodschappen in Waalre zullen doen.