Vragen en antwoorden- Asielprocedure

Hoe lang verblijft een asielzoeker gemiddeld in de opvang van het COA?

Dat is voor iedere asielzoeker verschillend. Een asielzoeker krijgt na zijn asielaanvraag in principe binnen zes maanden van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) te horen of hij in Nederland mag blijven. Hebben mensen een positief besluit van de IND ontvangen, dan start voor hen de inburgering. De asielzoeker blijft op een locatie tot er geschikte woonruimte in een gemeente in Nederland wordt aangeboden. Wanneer een asielzoeker van de IND een negatieve beslissing ontvangt op zijn asielverzoek, kan hij in beroep gaan bij de rechter. Vervolgens is hoger beroep mogelijk.

Wanneer moet een asielzoeker terug naar het land van herkomst?

Wanneer de hele asielprocedure is doorlopen en er geen beroep meer mogelijk is, heeft de asielzoeker vanaf het moment van de uitspraak 28 dagen de tijd om de COA-opvang te verlaten en vertrek uit Nederland of terugkeer naar het land van herkomst te regelen.

Wat gebeurt er met asielzoekers die de opvang moeten verlaten?

Vanaf het moment dat een asielzoeker een eerste negatieve beschikking van de IND krijgt, informeert het COA de asielzoeker over de mogelijkheid van vrijwillige terugkeer. Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, ontvangen na 28 dagen geen geld en onderdak meer van het COA en zijn zelf verantwoordelijk voor hun vertrek uit Nederland en het regelen van de daarvoor benodigde documenten. Zij kunnen daarbij hulp vragen aan de Internationale Organisatie voor Migratie.

Worden deze mensen eerst gescreend voordat ze in een opvang gaan wonen?

Een asielzoeker die Nederland binnenkomt, moet zich melden bij de Vreemdelingenpolitie (AVIM). Die registreert zijn persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum en nationaliteit. In het aanmeldcentrum ondertekent de asielzoeker zijn asielaanvraag. Met de IND volgt een gesprek om zijn identiteit, nationaliteit en reisroute vast te stellen. Ook wordt gekeken naar gezondheid.

Wat is het verschil tussen vergunninghouder, statushouder, asielzoeker en vluchteling?

De woorden vergunninghouder en statushouder worden door elkaar gebruikt voor vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben. Dit wordt ook wel verblijfsvergunning genoemd. Statushouders hebben recht op een woning. Asielzoekers zijn vluchtelingen die asiel aangevraagd hebben. Zodra asiel is aangevraagd, start het onderzoek (asielprocedure) om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning.