Vragen en antwoorden- Communicatie

Hoe worden inwoners geïnformeerd?

Actuele informatie en een lijst met vragen en antwoorden over vluchtelingenopvang in Waalre vindt u op www.waalre/opvangvluchtelingen. U kunt zich via deze website inschrijven voor de email-nieuwsbrief. Hiermee krijgt u nieuwsberichten direct in uw mailbox. Ook via huis-aan-huis blad De Schakel en Twitter houden we u op de hoogte. Daarnaast wordt er bij belangrijke momenten in de besluitvorming een persbericht verstuurd.
Als u vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente Waalre (040-2282500). U kunt uw vragen ook mailen naar opvangvluchtelingen@waalre.nl.

Op welke andere websites staat er (algemene) informatie over het onderwerp vluchtelingenopvang?

Meer algemene informatie over dit onderwerp vindt u op:

Op welke platforms gaat gemeente informatie over de opvang van vluchtelingen delen?

De belangrijkste (schriftelijke) kanalen die we gebruiken, zijn de speciale website www.waalre.nl/opvangvluchtelingen en de gemeentepagina in De Schakel.
Belangstellenden kunnen zich via de site aanmelden om digitaal op de hoogte te worden gehouden van actueel nieuws. Ook via Twitter verwijzen we naar belangrijke, nieuwe informatie. Zodra bekend is of en zo ja, waar er een AZC wordt gevestigd, worden er bijeenkomsten voor bewoners en andere belanghebbenden georganiseerd. De verwachting is dat er rond eind juni 2016 meer duidelijkheid is over de vraag of er in Waalre een AZC komt.

Vindt u ook dat de gemeente Waalre dezelfde communicatiefouten heeft gemaakt als veel andere Nederlandse gemeenten als het gaat om de berichtgeving over de opvang van vluchtelingen en statushouders?

De gemeente Waalre communiceert permanent via De Schakel, social media, nieuwsbrieven en twee aparte websites, over de opvang van vluchtelingen in zijn algemeenheid (www.waalre.nl/opvangvluchtelingen) en specifiek over de Rooische Hoeve (www.waalre.nl/rooischehoeve). 

Het besluitvormingstraject over de komst van een AZC verloopt zeer snel. De reden hiervan is dat er sprake is van een enorm maatschappelijk probleem voor alle gemeenten, dat op heel korte termijn om een oplossing vraagt. Gesprekken met inwoners over locatie, vorm en aantallen kosten veel tijd (die we niet hebben) met grote kans op een uitkomst zonder veel draagvlak, in ieder geval geen draagvlak bij de mensen die vlakbij de locatie wonen, waar die locatie ook is. Veel mensen zien het belang van een AZC binnen hun gemeente wel in, maar liever niet in hun directe omgeving. Het college begrijpt de zorgen die er zijn over de mogelijke komst van het AZC en neemt in zijn besluitvorming alle zorgvuldigheid en procedures in acht. Dit communicatieproces is in grote lijnen in overstemming met vergelijkbare situaties in het land.

Er is op de raadsbijeenkomst van 12 mei 2016 kritiek geuit over de manier van communiceren en draagvlak creëren. Hoe gaat de gemeente dat in de toekomst aanpakken?

Vanaf de laatste week in maart 2016 hebben we alle beschikbare online en reguliere communicatiemiddelen ingezet om inwoners te informeren over de opvang van vluchtelingen. Hier vindt u een overzicht  (PDF, 64.9 kB)van de manier waarop de afgelopen twee maanden, vanaf de start van het traject tot medio mei, is gecommuniceerd.
Zodra duidelijk is dat het AZC er echt komt, zullen we inwoners en andere belanghebbenden nauw betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Ook een bezoek aan een AZC in de regio behoort daartoe.