Vragen en antwoorden- Integratie 

Wat is de rol van Vluchtelingenwerk Waalre?

Vluchtelingenwerk heeft als hoofdtaak de begeleiding van statushouders bij vestiging in de gemeente Waalre. Hun expertise kan in overleg met hen en het COA ook worden ingezet bij de begeleiding en integratie van asielzoekers in een AZC.

Hoe wordt een zinvolle dagbesteding gerealiseerd voor vluchtelingen in een AZC en/of statushouders?

In overleg met het COA wordt afgesproken hoe een zinvolle dagbesteding wordt gerealiseerd. Streven is om zoveel mogelijk een dagbesteding te realiseren die aansluit bij de individuele capaciteiten en mogelijkheden van de vluchtelingen. De inzet is om de integratie snel en zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Waar gaan de kinderen naar school?

De leerplichtige kinderen (tussen 5-18 jaar) moeten naar school. Als het AZC er komt, dan zullen de kinderen naar basisschool De Wilderen gaan. De oudere kinderen gaan naar zgn. startersklassen op de middelbare school in Eindhoven.

Is basisschool De Wilderen uitgerust om kinderen van vluchtelingen les te gaan geven?

Onderwijsstichting SKOzoK, waar ook De Wilderen deel van uitmaakt, heeft ervaring met onderwijs aan kinderen van vluchtelingen uit het AZC Budel. Er is dus kennis en ervaring aanwezig bij de stichting, waardoor basisschool De Wilderen goed in staat is om de kinderen op te vangen. De extra kosten die dit met zich meebrengt, worden door het COA beschikbaar gesteld. Het streven is om te starten met aparte schakelklassen en andere schooltijden, zodat de kinderen en hun ouders aan de nieuwe situatie en omgeving kunnen wennen.

Hoe gaan de kinderen uit het AZC naar school?

De kinderen gaan zo snel mogelijk zelfstandig naar school: lopend naar de basisschool, fietsend of met het openbaar vervoer naar de middelbare school in Eindhoven.