Vragen en antwoorden- Veiligheid

Heeft de gemeente recht op extra inzet van de politie?

De komst van een AZC betekent niet automatisch dat een gemeente recht heeft op meer politie-uren. Samen met de veiligheidspartners (waaronder politie) en het COA wordt een veiligheidsplan voor het AZC opgesteld. Als blijkt dat meer inzet nodig is, dan kan de gemeente afspraken maken over structurele extra inzet van de politie.

Hoe zorgt de gemeente dat de veiligheidsbeleving bij omwonenden op orde blijft?

Zodra een definitief besluit is genomen over de komst van het AZC in Waalre, maakt de gemeente samen met veiligheidspartners (o.a. politie en Veiligheidsregio) en COA een integraal veiligheidsplan. In dit plan worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokken partijen vastgelegd. Naast het veiligheidsplan word structureel overleg gevoerd door gemeente en COA met omwonenden en andere partijen uit de buurt. In dit overleg komt ook de veiligheidsbeleving vanuit de buurt aan de orde.
Inwoners kunnen bij overlast 24 uur per dag contact opnemen met het COA.

Is er een risicoanalyse gemaakt?

Op dit moment is er nog geen risicoanalyse gemaakt. Zodra een definitief besluit is genomen over de opvanglocatie voor vluchtelingen in Waalre, maakt de politie een veiligheidsanalyse. Deze analyse is onderdeel van een integraal veiligheidsplan. In dit plan worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokken partijen vastgelegd. 

Welke stijging over criminaliteit is er in gemeenten waar al een AZC is? Blijven de risico’s beperkt?

De criminaliteitscijfers zijn niet bekend omdat de politie hierop niet registreert. Gemeenten die een groot asielzoekerscentrum op hun grondgebied hebben, geven aan dat er zich weinig tot geen incidenten hebben voorgedaan waarbij mensen van buiten het AZC gedupeerd werden. Volgens de gemeenten nam de criminaliteit niet toe, zo blijkt uit een onderzoek van de NOS in oktober 2015. De politie neemt de vraag over de risico’s mee in de nog uit te voeren veiligheidsanalyse.