Vragen en antwoorden

Dit is een lijst met vragen en antwoorden over de opvang van vluchtelingen. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd. Ook de vragen die gesteld zijn tijdens de raadsinformatieavond van 31 maart 2016, zijn hier opgenomen.

Laatste aanpassing: 20 juni 2016