Nieuws

Op korte termijn geen AZC in Waalre

De gemeente Waalre is klaar om een AZC-aanvraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan te kunnen. Lees meer...

Komst AZC nog steeds niet zeker

Helaas hebben we nog steeds geen zekerheid over de vraag of er in Waalre een asielzoekerscentrum voor 300 mensen komt of niet. Lees meer...

Ook Gulbergen in Nuenen mogelijke opvanglocatie

De gemeente Waalre heeft half mei de mogelijkheid van een asielzoekerscentrum (AZC) voor maximaal 300 mensen aan de regio Brainport aangeboden. Inmiddels is ook het terrein Gulbergen in Nuenen in beeld als mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Lees meer...

Wensen en bedenkingen gemeenteraad

De wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen van de gemeenteraad. Lees meer...

Overzicht besluitvorming t/m mei 2016

Op 12 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het aanbod aan de regio Brainport gedaan om in Waalre een asielzoekerscentrum (AZC) voor 300 mensen te vestigen. Met daarbij de afspraak dat de andere gemeenten in de regio dan de Waalrese verplichting overnemen om woonruimte te bieden aan statushouders. Dit zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning, die recht hebben op een woning. De komende weken krijgen we meer duidelijkheid of er wel/niet een AZC komt. Hier een overzicht van de besluitvorming tot nu toe. Lees meer...

Regionale plan opvang vluchtelingen ingediend bij Provincie

Op donderdag 12 mei 2016 heeft de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen aan het college van burgemeester en wethouders meegegeven ten aanzien van het voorgenomen besluit om de mogelijkheid van een AZC voor maximaal 300 vluchtelingen op het terrein van het voormalig honkbalveld in Waalre aan te bieden aan de regio. Het college heeft op basis hiervan het voorgenomen besluit diezelfde avond nog omgezet in een definitief besluit. Lees meer...

Persbericht over regionale plan namens de zeven gemeenten regio Brainport

Het ‘pact van Brainport’, waarbij 7 gemeenten in opdracht van de Provincie gezamenlijk de opgaven voor opvang van vluchtelingen én huisvesting van statushouders oppakten, is gereed. Lees meer...

Gemeenteraad Waalre overwegend positief over AZC

Op donderdag 12 mei 2016 heeft de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen over de opvang van vluchtelingen meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Lees meer...

Maximum aantal toehoorders raadsbijeenkomst opvang vluchtelingen bereikt

Aanmelden voor de oordeelsvormende bijeenkomst over de opvang van vluchtelingen is nu niet meer mogelijk. Lees meer...

12 mei raadsbijeenkomst opvang vluchtelingen

De raadsbijeenkomst over opvang vluchtelingen vindt plaats in 't Hazzo om 19.30 uur. Lees meer...