College Waalre zo nodig bereid tot opvang 300 vluchtelingen

Geplaatst op donderdag 31 maart 2016

De regio Eindhoven en randgemeenten moet dit jaar 1.060 extra vluchtelingen opvangen, zo heeft de Provincie vandaag bekendgemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft alvast het standpunt ingenomen dat de gemeente Waalre indien nodig en gewenst een opvang voor maximaal 300 mensen kan realiseren. 

Nadere regionale afstemming

Of het collegestandpunt realiteit wordt, is afhankelijk van een aantal factoren: de afspraken die binnen de regio worden gemaakt over aantallen vluchtelingen per gemeente, de vraag of er een geschikte locatie is en de uiteindelijke instroom van vluchtelingen. Zoals het er nu voorstaat, moet de provincie Noord-Brabant dit jaar 7.200 extra vluchtelingen opvangen.

Drie mogelijke locaties

Eind vorig jaar heeft de Provincie aan alle gemeenten een inventarisatie gevraagd van geschikte locaties voor de opvang van vluchtelingen. Ook in Waalre is deze verkenning uitgevoerd met als resultaat drie locaties die in principe groot genoeg zijn. Het gaat om twee weilanden in het uitbreidingsgebied Waalre-noord (ten zuiden van de Heistraat) en het voormalige honkbalveld op Sportpark Waalre. Zodra bekend is of deze locaties voldoen aan de eisen van het COA, volgt een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek. Daaruit moet blijken of we als gemeente de overgebleven locatie(s) inderdaad geschikt vinden.

Raadsinformatieavond over opvang vluchtelingen

Tijdens de raadsinformatieavond van 31 maart heeft burgemeester Brenninkmeijer (portefeuillehouder voor de opvang van vluchtelingen) het onderwerp en het collegestandpunt toegelicht aan de 75 aanwezige inwoners, raadsleden en andere betrokkenen. In kleinere groepen werd verder gesproken over dit thema, waarbij de inwoners ook hun zorgen en kansen konden benoemen. College en raad maken verdere afspraken over het proces. Op 15 mei 2016 moet de regio met een concreet voorstel komen en moet dus ook duidelijk zijn of en zo ja, waar Waalre een opvang realiseert.

Meer nieuws