Besluitvorming en informatie opvang van vluchtelingen

Geplaatst op dinsdag 12 april 2016

Vorige week stond er een brief van het college van burgemeester en wethouders (PDF, 54.6 kB) op de gemeentepagina van De Schakel met daarin de inzet van het college over de opvang van vluchtelingen. De inzet naar de regio is om in Waalre een AZC te realiseren voor maximaal 300 mensen. In de brief staat ook dat uiterlijk 15 mei 2016 de zeven gemeenten uit de regio Brainport een plan moeten aanbieden aan de Provincie waarin staat hoe de verplichte aantallen vluchtelingen en statushouders binnen de zeven gemeenten van Brainport worden verspreid.

Besluitvorming

Het college neemt het besluit over de mogelijke vestiging van een AZC in Waalre. Het college doet dit pas nadat de gemeenteraad zijn gevoelens, wensen en bedenkingen heeft kunnen uiten. Ook de vraag of er een geschikte locatie is met een sluitende begroting moet nog worden beantwoord. En uiteraard is de afstemming binnen de regio van invloed op het besluit van het college. Daar is nu nog onvoldoende duidelijkheid over.

Informatie

Al met al is het een complex proces, ook gezien de beperkte tijd die er nog rest tot 15 mei. We streven ernaar zo spoedig mogelijk meer informatie over het proces van besluitvorming bekend te maken, via de gemeentepagina en deze website. Zodra bekend is of en waar in Waalre een AZC gevestigd wordt, maken we dit openbaar en zoeken we uiteraard contact met inwoners en andere belanghebbenden. 

Meer nieuws