Route besluitvorming opvang vluchtelingen

Geplaatst op dinsdag 19 april 2016

De regio Brainport (waar Waalre deel van uitmaakt) moet dit jaar 7.200 extra vluchtelingen opvangen. Elke gemeente moet daarin zijn aandeel leveren. Het college van burgemeester en wethouders heeft als inzet naar de regio om in Waalre een AZC voor maximaal 300 personen te realiseren. Inmiddels is duidelijk wat de route van de besluitvorming is over de opvang van vluchtelingen. Inmiddels zijn de gesprekken met het COA gestart. De voorwaarden die de gemeente stelt aan het COA zijn o.a. een volwaardig AZC voor maximaal 300 vluchtelingen in duurzame huisvesting (geen tenten).

College neemt besluit over komst AZC

Als COA en gemeente het eens zijn over de voorwaarden, neemt het college van burgemeester en wethouders uiterlijk 10 maart 2016 een voorlopig besluit over de komst van het AZC met daarbij de locatie. Het definitieve besluit volgt pas nadat de gemeenteraad zijn ‘wensen en bedenkingen’ heeft ingebracht bij het college. Hiervoor vindt op 12 mei ‘s avonds in ’t Hazzo een oordeelsvormende raadsvergadering plaats. Nadere informatie hierover volgt volgende week in De Schakel en op de website. Na 12 mei neemt het college zo spoedig mogelijk een definitief besluit.

Regionaal plan

Op 15 mei 2016 moet de regio Brainport zijn plan voorleggen aan de Provincie. In dit plan staat hoe de verplichte aantallen asielzoekers en statushouders verdeeld worden over de zeven gemeenten van de regio Brainport. Op moment van schrijven (maandag 18 april) is nog niet bekend wat de voornemens van de andere zes gemeenten zijn. Of het AZC er uiteindelijk komt in Waalre is dus afhankelijk van de gesprekken met het COA én van de regionale invulling.

Snelle besluitvorming

Het besluitvormingstraject over de komst van een AZC verloopt zeer snel. De reden hiervan is dat er sprake is van een enorm maatschappelijk probleem voor alle gemeenten, dat op heel korte termijn om een oplossing vraagt. Gesprekken met inwoners over locatie, vorm en aantallen kosten veel tijd (die we niet hebben) met grote kans op een uitkomst zonder veel draagvlak, in ieder geval geen draagvlak bij de mensen die vlakbij de locatie wonen, waar die locatie ook is. Veel mensen zien het belang van een AZC binnen hun gemeente wel in, maar liever niet in hun directe omgeving. Het college begrijpt de zorgen die er zijn over de mogelijke komst van het AZC en neemt in zijn besluitvorming alle zorgvuldigheid en procedures in acht.

Meer informatie

Zodra er zekerheid is over de komst van het AZC, en op welke locatie, organiseren gemeente en COA bijeenkomsten voor inwoners en maatschappelijke organisaties. Dit is op z’n vroegst in de week van 16 mei 2016. Daar krijgt u informatie over het AZC en onderwerpen als integratie, dagbesteding, onderwijs, veiligheid en vrijwilligerswerk.

Meer nieuws