Oordeelsvormende raadsbijeenkomst opvang vluchtelingen

Geplaatst op maandag 25 april 2016

Zoals u wellicht in de media heeft gelezen, heeft het college van burgemeester en wethouders een voorstel gedaan om in Waalre een asielzoekerscentrum (AZC) voor maximaal 300 vluchtelingen te realiseren. Daarbij streeft het college ernaar dat onze verplichting voor de huisvesting van statushouders voor 2016 en volgende jaren wordt overgenomen door de regio. Dit voorstel is ingegeven door de volgende overwegingen:

  • De regio Brainport (waar Waalre deel van uitmaakt) heeft van de Provincie Noord-Brabant de opdracht gekregen om dit jaar 7.200 extra vluchtelingen op te vangen in AZC’s of noodopvang. Daarnaast moet er regionaal ook nog eens huisvesting worden gezocht voor 974 statushouders. Elke gemeente moet daarin zijn aandeel leveren.
  • De Provincie verwacht het voorstel van de regio op 15 mei 2016. Mede door sluiting van tijdelijke opvanglocaties als vakantieparken en de verwachte toenemende instroom van vluchtelingen neemt de problematiek in hoog tempo toe.
  • Het college doet er alles aan om tot een voor Waalre passende oplossing te komen. De druk om tot een oplossing te komen is hoog en er is weinig tijd. De belangrijkste reden om aan dit proces mee te werken, is het bewustzijn dat duizenden mensen die vaak onder moeilijke omstandigheden hun land zijn ontvlucht nú direct afhankelijk zijn van onze hulp.
  • Afhankelijk van de uitkomsten van het overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de regio neemt het college uiterlijk op 10 mei 2016 een voorgenomen besluit over de mogelijke komst van het AZC met daarbij de voorkeurslocatie. Nadat de gemeenteraad zijn ‘wensen en bedenkingen’ heeft ingebracht bij het college volgt – al dan niet gewijzigd – het definitieve besluit van het college.

De raad geeft zijn wensen en bedenkingen tijdens een oordeelsvormende raadsbijeenkomst op 12 mei (start 19.30 uur) in ’t Hazzo. Tijdens deze bijeenkomst spreekt de raad onderling over dit onderwerp en gaat het in gesprek met het college. De bijeenkomst staat open voor inwoners en ondernemers uit Waalre en maatschappelijke organisaties die nauw bij Waalre betrokken zijn. Wilt u inspreken, dan kunt u tot woensdag 11 mei 2016 (19.30 uur) contact opnemen met de griffie via griffie@waalre.nl.

Aanmelden als toehoorder

Ook kunt u aanwezig zijn als toehoorder. U kunt zich daarvoor tot woensdag 11 mei 2016 19.30 uur aanmelden via opvangvluchtelingen@waalre.nl onder vermelding van uw naam en volledige adres. Komt u met meerdere personen, dan dient u ook die namen en adressen te vermelden. Na aanmelding krijgt u nadere informatie.

Vervolgtraject

Na 12 mei neemt het college een definitief besluit, dat vervolgens wordt besproken in de regio. Als duidelijk is of er een AZC komt, en op welke locatie, worden inwoners en maatschappelijke organisaties geïnformeerd en betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Dit is op z’n vroegst in de tweede helft van mei 2016.

Meer nieuws