College biedt komst van AZC aan regio aan

Geplaatst op dinsdag 10 mei 2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 mei 2016 een voorgenomen besluit genomen over de opvang van vluchtelingen in Waalre. Dit houdt in dat het college de komst van een asielzoekerscentrum voor maximaal 300 mensen op de locatie van het voormalige honkbalveld aanbiedt aan de regio Brainport, voor een periode van vijf jaar, met een eventuele verlenging van vijf jaar als de noodzaak er tegen die tijd nog is.

Of het AZC er daadwerkelijk komt, is onder meer afhankelijk van de ‘wensen en bedenkingen’ die de gemeenteraad op dit voorgenomen besluit op 12 mei a.s. aan het college zal meegeven. Vervolgens moet nog blijken of een AZC in Waalre een noodzakelijk onderdeel is van het gezamenlijke plan van de regio Brainport (Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Waalre). In dit plan moet staan welke gemeente welk aandeel kan leveren, in welke vorm, om aan de opdracht van de Commissaris van de Koning te voldoen: met spoed huisvesting voor 1.060 extra vluchtelingen en 974 statushouders realiseren. Dit plan moet op 15 mei a.s. zijn ingediend bij de Provincie. Als er in Waalre een AZC komt, dan nemen de andere gemeenten in de regio Brainport de Waalrese verplichting inzake de huisvesting van statushouders over. Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning, die recht hebben op een woning.

Voorkeurslocatie: honkbalveld

De voorkeurslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), waar het college zich in kan vinden, is het voormalige honkbalveld op Sportpark Waalre. Hiermee vallen de twee alternatieven in uitbreidingsgebied Waalre-noord (ten zuiden van de Heistraat) af. Aan de hand van criteria van het COA is een objectieve afweging gemaakt en zijn er twee belangrijke argumenten die leiden tot de voorkeurslocatie honkbalveld, aldus het COA. Het belangrijkste argument is de bestaande infrastructuur op/bij het honkbalveld, zoals de aanwezigheid van wegen, verlichting, kabels en leidingen. Daardoor is een AZC op dit terrein aanzienlijk sneller, eenvoudiger en daarmee ook goedkoper te realiseren dan op de andere locaties. Bovendien ligt de locatie honkbalveld dichter bij voorzieningen als winkels, basisschool en openbaar vervoer, wat ten goede komt aan de integratie van de bewoners van het AZC.
Op de overige argumenten scoren de drie locaties ongeveer gelijk. Daarbij gaat het om voldoende ruimte, huurkosten, mogelijke geluidsoverlast door bedrijven in de buurt, verkeerssituatie, gemeentelijk eigendom en beschikbaarheidsduur.

Vanaf dinsdagmiddag 10 mei wordt in Waalre-dorp huis-aan-huis een informatiebrief (PDF, 59.0 kB) verspreid over het voorgenomen besluit van het college.

Gezamenlijke inspanning

Het college van burgemeester en wethouders roept de inwoners en organisaties van Waalre op om – mocht het AZC er daadwerkelijk komen – de tijdelijke bewoners zich hier thuis te laten voelen. “Als het AZC hier echt komt, dan maken we ons sterk om deze mensen samen met de Waalrese gemeenschap goed op te opvangen. Dan ook nodigen we inwoners en maatschappelijke organisaties van Waalre uit om mee te denken over de verdere uitwerking van de plannen. Dit is op z’n vroegst in de tweede helft van mei 2016.”

 

Meer nieuws