Maximum aantal toehoorders raadsbijeenkomst opvang vluchtelingen bereikt

Geplaatst op donderdag 12 mei 2016

Vanavond start om 19.30 uur de oordeelsvormende bijeenkomst over de opvang van vluchtelingen. De bijeenkomst vindt plaats in ’t Hazzo. Tot woensdagavond 19.30 uur konden mensen zich aanmelden als inspreker of toehoorder. Aanmelden is nu niet meer mogelijk. In verband met de ruimte is er een maximaal aantal gasten. Dat aantal is inmiddels bereikt. Mensen die zich nu nog aanmelden, kunnen wij helaas niet meer toelaten.
Tijdens de bijeenkomst vanavond staat een ‘voorgenomen besluit’ op de agenda. Dit betekent dat het gaat om een besluit dat onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders valt. De raad neemt er dus geen besluit over. Wel vraagt het college naar de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad voordat het een definitief besluit neemt. Het doel van de vergadering is dat de volksvertegenwoordiging, in onderling debat, tot een gewogen en helder oordeel kan komen. Het voorgenomen besluit over de mogelijke plaatsing van een AZC in Waalre staat op de website van de gemeenteraad (agendapunt 4).
De vergadering verloopt globaal als volgt:
• Na opening van de vergadering, vertellen de aangemelde insprekers de gemeenteraad hoe zij over het voorgenomen besluit denken. Raadsleden kunnen hen om een toelichting vragen.
• Daarna licht burgemeester Brenninkmeijer als portefeuillehouder het voorgenomen besluit van het college toe.
• De acht fracties in de raad kunnen in een zogenoemde ‘eerste termijn’ hun vragen over het voorgenomen besluit aan het college stellen.
• Het college geeft hierop een reactie.
• Fracties/raadsleden kunnen in de zogenoemde ‘tweede termijn’ hun wensen en bedenkingen op het voorgenomen collegebesluit geven.
• Er is geen stemming. Er wordt geen besluit genomen. Het college neemt de opmerkingen van raadsleden mee in de definitieve besluitvorming.
Deze vergadering kent dus een formeel verloop. Tijdens de vergadering wordt alleen gesproken door deelnemers aan de vergadering: raadsleden, collegeleden en de aangemelde insprekers. Zij vragen en krijgen het woord van de voorzitter van de bijeenkomst. Om de raadsleden de ruimte te geven op een heldere en afgewogen manier hun oordeel te vormen, wordt toehoorders gevraagd om niet openlijk hun goed- of afkeuring te laten blijken.

 

Meer nieuws