Persbericht over regionale plan namens de zeven gemeenten regio Brainport

Geplaatst op dinsdag 17 mei 2016

Subregio Brainport levert plan van aanpak op

Het ‘pact van Brainport’, waarbij 7 gemeenten in opdracht van de Provincie gezamenlijk de opgaven voor opvang van vluchtelingen én huisvesting van statushouders oppakten, is gereed. De deadline van 15 mei is daarmee gehaald. Met dit plan verwacht de subregio, onder leiding van coördinerend burgemeester Jack Mikkers, de taakstelling voor deze subregio volledig te kunnen invullen waarbij ook rekening gehouden is met terugvalopties.

Bij het opstellen van het plan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De 7 gemeenten van de subregio Brainport zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van 1060 extra opvangplaatsen voor asielzoekers en 974 plaatsen voor statushouders.
  • De 7 gemeenten van de subregio Brainport staan een ketenaanpak voor, waarbij ingezet wordt op snelle doorstroom van statushouders naar woningen.
  • De 7 gemeenten van de subregio Brainport zet in op doorstroom van statushouders naar woningen in de eigen regio.
  • De 7 gemeenten van de subregio Brainport zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een snelle integratie, die zo vroeg mogelijk wordt ingezet.
  • De 7 gemeenten van de subregio Brainport geven voortvarend uitvoering aan het Actieplan Statushouders 2016 – 2017 van het Stedelijk Gebied, om daarmee in de Brainportregio versnelde uitstroom van statushouders uit AZC’s mogelijk te maken.
  • De 800 woonheden die zoals afgesproken in het Actieplan Statushouders 2016-2017 van het Stedelijk Gebied (dat is de subregio Brainport, inclusief Helmond en Oirschot) extra worden gecreëerd voor urgenten, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten.
  • Iedere gemeente heeft verschillende kansen/mogelijkheden voor het huisvesten van asielzoekers en/of statushouders. Samenwerking en uitwisseling is derhalve een randvoorwaarde.
  • Een gemeente die geen extra asielzoekers kan huisvesten, zal derhalve extra statushouders moeten opnemen. Een gemeente die beide niet kan, zal op een andere manier in de keten moeten ondersteunen: Financieel en/of via inzet van ambtelijke uren.

Communicatie

Om de communicatie zorgvuldig te laten verlopen, communiceren de betreffende gemeenten zelf over eventuele plannen voor bijvoorbeeld opvanglocaties. Dit gebeurt niet als subregio in breder verband maar door betreffende gemeenten apart omdat de communicatie richting de direct omwonenden, inwoners en eigen raadsleden prioriteit heeft.

De gemeenten die deel uit maken van de subregio Brainport zijn:
Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen ca. , Son en Breugel, Veldhoven en Waalre

Meer nieuws