Regionale plan opvang vluchtelingen ingediend bij Provincie

Geplaatst op dinsdag 24 mei 2016

Op donderdag 12 mei 2016 heeft de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen aan het college van burgemeester en wethouders meegegeven ten aanzien van het voorgenomen besluit om de mogelijkheid van een AZC voor maximaal 300 vluchtelingen op het terrein van het voormalig honkbalveld in Waalre aan te bieden aan de regio. Het college heeft op basis hiervan het voorgenomen besluit diezelfde avond nog omgezet in een definitief besluit.

Het college heeft dit besluit op vrijdag 13 mei 2016 ingebracht bij de regio Brainport, die namens de zeven gemeenten uit deze regio een gezamenlijk plan moet indienen bij de Provincie. Diezelfde vrijdagmiddag is dat regioplan naar de Provincie verstuurd. Hierin  staan de mogelijkheden van gebouwen en terreinen van de gemeenten uit de regio Brainport vermeld. Op dit moment worden die gebouwen en terreinen door het Provinciaal Overleg Vluchtelingen geïnventariseerd en getoetst.
Inmiddels (d.d. 23 mei 2016) hebben negen van de elf regio’s hun plannen bij de Provincie ingediend. De laatste twee volgen op korte termijn. Het college hoopt zo snel mogelijk te horen of het aanbod van de gemeente Waalre een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de gezamenlijke provinciale opgave.

Zodra duidelijk is dat het AZC er in Waalre komt, worden inwoners en maatschappelijke organisaties van Waalre uitgenodigd om mee te denken over de verdere uitwerking van de plannen. Het gaat dan o.a. om onderwerpen als integratie, onderwijs, zorg, werk, inrichting van het terrein, vrijwilligerswerk, leefbaarheid en veiligheid.
 

Meer nieuws