Ook Gulbergen in Nuenen mogelijke opvanglocatie

Geplaatst op donderdag 16 juni 2016

De gemeente Waalre heeft half mei de mogelijkheid van een asielzoekerscentrum (AZC) voor maximaal 300 mensen aan de regio Brainport aangeboden. Inmiddels is ook het terrein Gulbergen in Nuenen in beeld als mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Aan de eventuele realisatie van een AZC op Gulbergen zitten nog diverse randvoorwaarden en bestuurlijk/juridische haken en ogen. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de locatie-eigenaar, pachter, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de regiogemeenten en de gemeenteraad van Nuenen.

Alle 11 Brabantse regio’s hebben hun regionale plannen voor de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders ingediend of bijna afgerond. Daarmee werken alle 66 Brabantse gemeenten actief mee aan het realiseren van de opvang van asielzoekers en statushouders. Dit is overeenkomstig de afgesproken taakstelling. Vanaf komende week worden de regionale plannen besproken in het Platform Opvang Vluchtelingen (POV) en is er overleg met de gemeenten om te komen tot realisering van noodopvanglocaties of AZC’s. We hopen deze maand duidelijk te hebben of er in Waalre een AZC gevestigd wordt.

Meer nieuws